ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံက သင့္က်န္းမာေရးကို ဘယ္လို ထိခိုက္ေစသလဲ

By ေအဘယ္လ္ 30 August 2017 ဧရာဝတီသတင္းဌာန ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေတြက ထုတ္လႊတ္တဲ့ အမႈန္ေတြနဲ႕ ဓာတ္ေငြ႕ေတြက သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လို အဆိပ္သင့္ေစနိုင္တယ္ ဆိုတာ တင္ျပပါမယ့္။ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကေန ေလထုထဲကို လြင့္ပ်ံနိုင္တဲ့ ဖုန္မႈန္ ေက်ာက္မႈန္ မီးေသြးမႈန္ေတြ အပါအဝင္ ဆာလ္ဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္၊ နိုက္ထရိုဂ်င္ ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႕ တျခား ညစ္ညမ္း ဓာတ္ေငြ႕ေတြထုတ္လႊတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လြင့္ပ်ံနိုင္တဲ့ ဖုန္မႈန္ ေက်ာက္မႈန္ မီးေသြးမႈန္ေတြကို Particle […]