“ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး(PYO) ၁၃ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံးသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ ေန႔တြင္ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသလူထုမ်ားမွ “လြတ္လပ္ေသာ – ကုိယ္က်ိဳးမေမွ်ာ္ကိုးေသာ” အေျခခံမူျဖင့္လူထုအက်ိဳးျပဳ လူမႈအက်ိဳးျပဳအစည္းအရုံး အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ “ကၽြႏု္ပ္တိုု႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာ စာအုပ္သည္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ဆီဆုိင္၊ ဟိုပုံး ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြင္းရွိ […]

မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းမ်ား ရပ္နားရန္ ကုမၸဏီမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၿပီး ေမ ၁၃ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားဖယ္ရွားေပးမည္ဟု ဆို

Submitted by aungkyawmoe on Mon, 04/17/2017 – 19:23 http://news-eleven.com/local/35104 ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ ေဒသခံ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္က ၎တို႔၏ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ေမ ၁၃ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု ေက်ာက္မီးေသြး ကုမၸဏီမ်ားက သေဘာတူလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ကာ ေဒသခံ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေနျခင္းမ်ား […]

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္ အသုံးမျပဳသင့္သလဲ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

…………… မွတ္ခ်က္။ ။ ဤသတင္းကို ၂၀ ရက္ေန႔ ၉ နာရီခြဲ အထိ ထိန္းသိမ္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသတၳဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားအေျခအေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ကာလအတြင္း တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံသည္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား မ်ားအေပၚ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ထိခုိက္ပ်က္ဆီးလာျခင္း- နည္းပညာ နိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အရႈံးေပၚျခင္း ႏွင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ […]

ဘိန္းႏြံတြင္းမွ ငိုရိုက္သံ အစီရင္ခံစာ

ေအာက္တိိုဘာ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၄၊ ရန္ကုန္၊ ဘိန္းႏံြတြင္းမွ ျပည္သူတို႔၏ ငိုရႈိက္သံမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူတိုင္းက ၾကားသိကယ္တင္ႏိုင္ရန္။ ၂၀၀၅ မတိုင္ခင္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၁၇)ဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း နဝတ၊ နအဖ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆ နာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းသည့္အျပင္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္စီးပြားျဖစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည္ကို လွ်စ္လ်ဴ ရႈထားခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း ျပႆ နာမ်ားကို သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့သည္ဟု ယေန႔ထုုတ္ေဝသည့္အစီရင္ခံစာတြင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။