သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ်မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်

 

PDF file

https://www.paoyouth.org/wp-content/uploads/2019/12/Development-Forum-Statement.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *