10/ July/ 2019 ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပံုေလာင္းေက်းရြာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကြင္း(ပံုေလာင္း)မွာ ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ စုေပါင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု ရြားမ်ားႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာမ်ားအခ်ိဳ႕တက္ေရာက္လာၾကၿပီး၊ ရြာေပါင္း (၄၆) ရြာ၊ တက္ေရာက္သူ (၇၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပ်ိဳးပင္ေပါင္း (၂၂၀၀) ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ပ်ိဳးပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေရႊဝါး၊ ခါေတာ္မီ၊ ကြ်န္း၊ မယ္စလီႏွင့္ ဝါပိုးပင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ ပ်ိဳးပြဲမွာ အဓိက ေဆာင္ပုဒ္ (၄) ခုျဖင့္ (၁) ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္သည္ ငါတို႔ဘဝျဖစ္သည္။ (၂) ငါတို႔ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရမည္။ (၃) ငါတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္၊ ငါတို႔ စီမံခြင့္ရွိရမည္။ (၄) ငါတို႔ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

 

ဆရာေတာ္ ဦးေနရိႏၵ ေဟာေျပာခ်က္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အမိႈက္ေတြ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ ေျမထု၊ ေလထု သာမက လူေနမႈဘဝပါပ်က္စီးေစတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သဘာဝသယံဇာတေတြ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္၊ ေႏြရာသီမွာ ေတာမီးေတြ မေလာင္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးရမယ္၊ မီးေလာင္ရင္ ႀကီးလာမဲ့ အပင္ငယ္ေတြ၊ သားရဲတိရိစာၦန္ေတြ အကုန္ ေသေစတယ္။ မိမိတို႔ေဒသမွာ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္ေတြ ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး ေျမလြတ္ေနရာေတြ သစ္ပင္ေတြ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔လိုတယ္၊ ေကာင္လြယ္တၿဖီးဟာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕သာမက ပတ္ဝန္းက်င္က ရြာေတြအတြက္ အဓိက မွီခိုအားထားရာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီေတာင္ေပၚမွာ သစ္ေတြမ်ားမ်ားျပန္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ဒီထက္မက အျခားေသာ မိမိတို႔နဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေတာေတာင္၊ ေျမေနရာလြတ္ေတြမွာ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ လိုအပ္တယ္။

 

ဦးခြန္ေက်ာ္ေဆြ ပအိုဝ္းေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ (PFDU) မွ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) အုပ္စုအတြင္းရွိေက်းရြာ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ စည္းလံုးမႈႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္။

(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စုေပါင္းထိန္းသိမ္းျခင္း အေလ့အထမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္။

(၃) တစ္ေန႔တျခား ပ်က္ဆီးေနတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ လူေတြသတိျပဳမိၿပီး၊ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းတဲ့ စိတ္ေပၚလာေစရန္။

(၄) အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ လူငယ္မ်ား မိမိေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေစရန္ တို႔ျဖင့္ ဒါအျပင္ ထင္းခုတ္ရင္ အပင္တစ္ပင္လံုး မခုတ္ဘဲ ထားရန္ လိုသေလာက္ဘဲ ခုတ္ရန္၊ ေတာေတာင္ေတြကို မီးမရွိႈရန္၊ အခုအပင္ေတြစိုက္ပ်ိဳးမွ ေနာင္လာေႏွာင္သားေတြ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လို ဆိုးဝါးတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ္မခံစားရ စတဲ့အေၾကာင္း ေဟာေျပာသြားခဲ့ပါသည္။ ျပန္သံုးသပ္ သစ္ပင္စိုက္လို႔ သီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးလို႔မရတာ မဟုတ္၊ သစ္ပင္မစိုက္ပ်ိဳးလို႔ သီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ မရတာပါ ဟုေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

 

ခြန္ဦး (ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO))

  • စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတာ ဒီတစ္ႀကိမ္ဘဲ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျမင္ဖူးတယ္၊ ဒါဟာသမိုင္းေထာက္တိုင္ တစ္ခုကို စိုက္ထူလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူေတြ သစ္ခုတ္လို႔ ဆိုတဲ့ အထင္ေသး၊ အျမင္ေသးတဲ့ အျမင္ေတြကို ေဖ်က္ပစ္ၿပီး ေတာင္သူေတြလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းကို ထိန္းသိမ္းေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ သက္ေသျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။

ေတာင္သူေတြကို မွတ္ထားေစခ်င္တဲ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ရွိပါတယ္

(၁) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (မိမိတို႔ေဒသကေျမ၊ ေတာေတာင္ကို မိမိတို႔သာ ပိုင္ရမယ္)။

(၂) စီမံပိုင္ခြင့္ (မိမိတို႔ေဒသက ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္ကို ေကာင္းရာ၊ ေကာင္းေၾကာင္း မိမိတို႔ စီမံပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

(၃) ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ (မိမိတို႔ေဒသက ျဖစ္ေနတဲ့ အေရးအရာကိစၥမ်ား မိမိတို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

ထို႔အျပင္ ေနာက္ႏွစ္ေတြကိုလဲ ဒီလို စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အေလ့အထ ပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိမ္းတဲ့ အေလ့အထ ဆက္လက္လုပ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

 

 

ဦးခြန္ေက်ာ္ႏိုု္င္ (ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)

  • ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အခြန္ေငြထဲမွာ သယံဇာတမွရတာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း သယံဇာတ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ သံုးစြဲတဲ့ ေငြပမာဏဟာ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း။
  • လမ္းေဘး၊ ၿခံေဘးနားမွာ လြတ္ေနတဲ့ေျမေနရာ စတဲ့ေနရာေတြမွာ သစ္ပင္ေတြ မ်ားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးဖို႔လိုအပ္တယ္။
  • သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာ တစ္ေန႔ထဲ မေမာရဖို႔အတြက္ ကိုယ္စိုက္ထားတဲ့ အပင္ေလးေတြ ရွင္သန္ေအာင္ မၾကာခဏ လာၾကည့္ဖို႔လိုၿပီး ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳစုဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း။
  • ေႏြရာသီမွာ ၿခံရွင္းရင္ မီးေတြရိႈတဲ့ေနရာ ေျမဆီလႊာအတြက္ မေကာင္းသလို၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ညစ္ညမ္းေစတယ္။
  • သစ္ပင္မစိုက္ပ်ိဳးလို႔ မိုးမရြာ၊ မိုးမရြာေတာ့ ေရမရ၊ ေရမရေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္ျပည့္မရ၊ မီးေတြအခ်ိန္ျပည့္ မရေတာ့ ထင္းျပန္ခုတ္ ဒီလိုေတြမျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမယ္ ဟုေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *