ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ (၂၁) ရက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) ညီလာခံကို ယေန႔ ျသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕အတြင္း႐ွိ ေနာင္ကြတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳခဲ့သည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) ညီလာခံ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ...
Read More

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံက်င္းပ

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံက်င္းပ _________________________________________ ျသဂုတ္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ။ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး(PYO) ညီလာခံကို ယေန႔ ျသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕အတြင္း႐ွိ ေနာင္ကြတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ အထူးဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ေလ့လာသူမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔စည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ တတ္ေရာက္ၾကပါသည္။တဆက္တည္းတြင္ ညီလါခံအခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း ၊အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမ်ားမွ မိတ္ဆက္ျခင္း ၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားစသည့္ အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးမွေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း စသည္ျဖင့္ ညီလာခံအခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕လုငန္းစဥ္ က႑အသီးသီးမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမူမ်ား ...
Read More

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ေျမယာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ

11/ July/ 2019 ခုႏွစ္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ ဘုရားျဖဴခန္းမတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အ စည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ဦးစီးၿပီး ေဒသခံမ်ားကို ေျမယာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူဦးေရ က်ား (၄၀) ဦး၊ မ (၃) ဦး၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၄၃) ဦးပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္တြင္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္ႏိုင္မွ ေတာင္သူေတြက စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ ေျမအေပၚ မွာပဲ အေျခခံၿပီး စားေသာက္လုပ္ကိုင္ေရၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရနားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္သူေတြ စကားေျပာလို႔ရေအာင္ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ေတာင္သူေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါဝင္မွ စြမ္းရည္ေတြျမႇင့္လာမယ္၊ စြမ္းရည္ေတြျမႇင့္လာရင္ ေတာင္သူေတြ အခြင့္အေရးေတာင္းမွ အခြင့္အေရးေတြရလာလိမ့္မည္ ...
Read More

ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ (ဆီဆိုင္)

10/ July/ 2019 ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပံုေလာင္းေက်းရြာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကြင္း(ပံုေလာင္း)မွာ ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ စုေပါင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု ရြားမ်ားႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာမ်ားအခ်ိဳ႕တက္ေရာက္လာၾကၿပီး၊ ရြာေပါင္း (၄၆) ရြာ၊ တက္ေရာက္သူ (၇၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပ်ိဳးပင္ေပါင္း (၂၂၀၀) ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ပ်ိဳးပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေရႊဝါး၊ ခါေတာ္မီ၊ ကြ်န္း၊ မယ္စလီႏွင့္ ဝါပိုးပင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ ပ်ိဳးပြဲမွာ အဓိက ေဆာင္ပုဒ္ (၄) ခုျဖင့္ (၁) ...
Read More

ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ (ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္)

6/ July/ 2019 ရက္ေန႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ တီက်စ္ေဒသ ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ဦးစီးၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲကို ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဆာင္ပုဒ္ (၃) ခုျဖင့္ ေဟာေျပာသြားခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ဝါးပိုးပင္၊ ေရႊဝါးပင္၊ ဝက္သစ္ခ်ပင္၊ ခ်ယ္ရီပင္ႏွင့္ အျခားေသာပ်ိဳးပင္မ်ားအပါအဝင္ ပ်ိဳးပင္စုစုေပါင္း (၆) မ်ိဳး အပင္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ဗန္းမက္ေက်းရြာ ေရထြက္ဦးအနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ ဗန္းမက္ရြာ ဧရိယာတြင္ စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။    ...
Read More

Tigyit Coal Mining & Coal Power Plant Area Community Gathering

5/ July/ 2019 ရက္ေန့တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ Tigyit Coal Mining & Coal Power Plant Area Community Gathering အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား (၃၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဗန္းမက္ရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ...
Read More

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ “ကူညီပါ - အျပစ္မေပးပါနဲ႔”                                                                 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၆ ရက္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အား ဦးတည္၍ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)နွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ (DPAG) တို႔ပူး  ေပါင္းကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလူငယ္မ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲေနေသာလူငယ္မ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းထက္ ကူညီျခင္း သည္ ပုိမိုထိေရာက္ျခင္းကို တိုက္တြန္း အေရးဆို ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၂၅) ...
Read More

လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

၂၅ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ “ ကူညီပါ အျပစ္မေပး ပါနဲ႔” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ Pa-O Youth Organization (PYO), Transnational Justice (TNI), Drug Policy & Advocacy Group (DPAG - Myanmar) တို႔ပူးေပါင္းျပီး လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊  ဇိန္ဂ်ိဳးဇက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ဓမၼာ႐ံု ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲတြင္ CSOs (လူမႈအဖြဲ႔အစည္း)၊ NGOs (အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း)၊  အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကီး၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း၊ ...
Read More

ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝး

21-22, June, 2019 ခုႏွစ္တြင္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္  ညီလာခံတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္၊ ညီလာခံကို မည္သည့္ေနရာတြင္ က်င္းပမည္၊ မည္သူက မည္သည့္အပိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူမည္ႏွင့္ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအေ႐ံုး (PYO) မွ ဦးေဆာင္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝး (Shan State Ethnic Youth Meeting)ကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ True Treasure Hotel တြင္ (၂) ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အာခါ၊ လားဟူ၊ ကယန္း၊ ကေနာ့၊ ၀၊ ကခ်င္၊ တအန္း၊ အင္းသား၊ ရွမ္း၊ ...
Read More

Basic of International Humanitarian Law (IHL) workshop

၂၇-၂၈ ရက္ေန႔၊ ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) သင္တန္းခန္းမတြင္ Basic of International Humanitarian Law (IHL) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ICRC (International Committee of the Red Cross)ႏွင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ICRC (International Committee of the Red Cross)က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား၊ သူ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၂၅) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းသား၊ သူမွာ လိြဳင္လင္၊ ပင္ေလာင္း၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံအသီးသီးႏွင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ...
Read More