PYO ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး ေကာင္တန္လြယ္ေမာ္ေတာင္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

PYO ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး လြယ္ေမာ္ေတာင္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္   ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားခဲုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္အြဥ္း၊ ထမ္းယမ္းရြာအနီးရွိ ေကာင္တန္လြယ္ေမာ္သို႔ 2019 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ 27-28 ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ားသြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။   ဧၿပီလ၊ 27 ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ပင္အြဥ္းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေကာင္တန္လြယ္ေမာ္ ေတာင္ေပၚသို႔ ေျခလ်င္ျဖင့္တက္ၾကၿပီး ေန႔လည္ (၁၂း၁၅) မိနစ္တြင္ ေစကင္ထိပ္ေပၚသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ၾကၿပီး လြယ္ေမာ္ေတာင္၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ စုေပါင္းဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ျခင္းႏွင့္ မြန္းလြဲ […]

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)၏ သုေတသနဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)၏ သုေတသနဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း   26 April 2019 ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုးမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းကို 2019 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ 26 ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး၌ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။   ၎သင္တန္းကို ေဒသစံုလူငယ္မ်ားတက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းတြင္ 1. Basic Human Rights and Environmental 2. Governmental and Democracy 3. Drug Education 4. […]

လြိဳင္လင္ခရိုုင္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ ၾသဝါဒစကားခံယူျခင္း

2019 ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ပအိုဝ္း လူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လြိဳင္လင္ခရိုုင္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ ၾသဝါဒစကားခံယူခဲ့ၾကပါသည့္ ပံုရိပ္မွတ္တမ္းမ်ား….. photo by: PYO

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ့နယ္ေတာင္ေဒသ၊ ေက်ကၠဆ်ားေက်းရြာ ရွင္ေလာင္း ရွင္ျပဳပြဲ

13-18 April 2019 ခုႏွစ္ တြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ့နယ္ေတာင္ေဒသ၊ ေက်ကၠဆ်ားေက်းရြာ ဝံသာႏုရကၡိတနမ္းဟုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္ေဟာင္းအကုန္ ႏွစ္သစ္အကူး သႀကၤန္ေရာက္ခ်ိန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ပအိုဝ္းရိုးရာ ရွင္ေလာင္း ရွင္ျပဳပြဲတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) အဖြဲ႕သူ/သားမ်ား စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ သြားေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။   ရွင္ေလာင္း ရွင္ျပဳပြဲမွ ပံုရိပ္မ်ား…….   

‘When You Talk About Peace, You Have to Talk to Your Enemies, You Have to Talk with Them Even More Than Your Friends’: Khun Oo, General Secretary of the PYO — PART 1, 2

Burma Link | January 23, 2019  Despite the years-long peace process and the October 2015 signing of the ‘Nationwide’ Ceasefire Agreement (NCA), Burma’s civil society organizations continue to be significantly underrepresented in peace negotiations and largely excluded from the processes. […]

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဓေလ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဘဝ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဓေလ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘဝ [ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္အသံုးခ်မႈစနစ္] တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး စည္းရံုး အေရးဆိုမႈ စႀကႍ – ရွမ္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား House of Orchid ၁၁၊ မတ္၊ ၂၀၁၉ မနက္ ၁၀ – ေန႔လယ္ ၁၂ ထိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဓေလ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘဝ[ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္အသံုးခ်မႈစနစ္]တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး စည္းရံုး အေရးဆိုမႈ စႀကႍ – […]

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုး သတင္းေကာင္းပါ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္၏ “စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း” ကို ယခုႏွစ္ျပန္လည္ေခၚ ယူေနပါသည္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေအာက္ပါသင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အခ်ိန္မီ ျဖည့္စြက္၍ ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ ———————————————————————————————————————————– ေအာက္လင့္တြင္ ေဖါင္ေဒါင္းယူရန္

ပင္လံုၿမိဳ႕ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႕ အကStatement of Shan State Ethnic Youth Federation (SSEYF)

4-5 March, 2019 Statement of Shan State Ethnic Youth Federation (SSEYF) Leading Committee on Vacant, Fellow and Virgin Land Management Law ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၄ – ၅) ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္ဖက္ဒရယ္တိုင္းရင္းသား လူငယ္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (ရ.ဖ.တ.လ) ေဆြးေႏြးပဲြမွ စုေပါင္းထုတ္ေဖာ္ေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္သည္။