October 2, 2022

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

ထုတ်ပြန်ချက်

နိုင်ငံရေးအရ အဖြေအရင်မရှာပဲ အချိန်အခါ မသင့်ပဲ ဗဟိုချူပ်ကိုင်မှုနဲ့ ဆက်သွားရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပိုအလှမ်း‌ဝေး နိုင်တယ်  World Bank မှ ကနေ့ည ၂၇ ရက်နေ့ ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်း အတည်ပြုစေရေး အတွက် အရပ်ဖက်...