မြေယာနှင့် ဥပဒေ ရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ

မြေယာနှင့် ဥပဒေ ရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ *********************************** မြေယာနှင့် ဥပဒေရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲကို 15/2/2020 မှ 17/2/2020 အထိ ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO)မှ ဦးဆောင်ကျင်းပမှု ပြုလုပ်ပြီး တောင်ကြီး၊ ပင်လောင်း၊ ဆီဆိုင်၊ ဟိုပုံးနှင့် လွိုင်လင်မြို့နယ်မှ ဒေသခံစုစုပေါင်း၃၆ဦးနှင့် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံးမှသင်တန်းသားနှင့်ရုံးအဖွဲ့များ ၂၈ဦးစုစုပေါင်းလူဦးရေ ၆၄ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုပွဲကို BH Hotel၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြေသိမ်းဆည်းခံ ပအိုဝ်းတောင်သူလယ်သမားများဖြစ်သည့် ဆီဆိုင်၊ ပင်လောင်း(တီကျစ်)၊ ဟိုပုံး နှင့် တောင်ကြီး (ပင်းပက်)ဒေသခံများအား မြေသိမ်းဆည်းခြင်း […]