ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း

ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း ********************************** ၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ ဦးဆောင်ပြီး လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသအလိုက် လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တက်ရောက်လာသည့် လူငယ်များ စွမ်းရည်ပြည့်ဝလာပြီး၊ အရည်အချင်းဖြည့်ပြီးသော လူငယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့ လူအဖွဲ့စည်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာစေရန်နှင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် စသည့် […]