ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ေျမယာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ

11/ July/ 2019 ခုႏွစ္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ ဘုရားျဖဴခန္းမတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အ စည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ဦးစီးၿပီး ေဒသခံမ်ားကို ေျမယာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူဦးေရ က်ား (၄၀) ဦး၊ မ (၃) ဦး၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၄၃) ဦးပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္တြင္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္ႏိုင္မွ ေတာင္သူေတြက စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ ေျမအေပၚ မွာပဲ အေျခခံၿပီး စားေသာက္လုပ္ကိုင္ေရၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရနားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္သူေတြ […]