၁၉ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) သို႔ “အခြန္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား” အေၾကာင္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ ဒုဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ကိုမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသူ/သားမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးေအာင္ကိုမွ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြသိသင့္သိထိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အခြန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရွင္းလင္းေပးၿပီး၊ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသူ/သားမ်ားမွ သိလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးေအာင္ကိုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ (၃) နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *