2019 ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ပအိုဝ္း လူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လြိဳင္လင္ခရိုုင္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ ၾသဝါဒစကားခံယူခဲ့ၾကပါသည့္ ပံုရိပ္မွတ္တမ္းမ်ား…..

photo by: PYO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *