April 22, 2024

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

#ဆီဆိုင်တပ်သိမ်းမြေ

(ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့) ဆီဆိုင် တပ်သိမ်းမြေကိစ္စအပေါ် ပအိုဝ်းအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် ============================================== ၂ဝ၂ဝခုနှစ် ဇွန်လ (၃) ရက် Statement on Land Confiscation and Human...