June 25, 2024

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

(ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့) ဆီဆိုင် တပ်သိမ်းမြေကိစ္စအပေါ် ပအိုဝ်းအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်

(ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့) ဆီဆိုင် တပ်သိမ်းမြေကိစ္စအပေါ် ပအိုဝ်းအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
==============================================
၂ဝ၂ဝခုနှစ် ဇွန်လ (၃) ရက်

Statement on Land Confiscation and Human Rights Violation by Military (Tatmadaw) in HsiHseng, Shan State.
—————————————————————————-
3.6.2020