ဆရာမ အယ်ရီးနာ (Irena) မှ (၃) ရက်တာ သင်တန်း လာရောက်ပို့ချပေးခြင်း

ဖေဖော်ဝါရီ (၂၉)ရက်နေ့မှ မတ်လ (၂) ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) မှ ဖွင့်လှစ်သော လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး (၆) လ သင်တန်းကျောင်းသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာမ အယ်ရီနာ (Irena) မှ (၃) ရက်တာ လာရောက်ပို့ချပေးခြင်း။ ****************************************** ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လူငယ်များ မည်သို့သော စွမ်းရည်ရှိရမည်၊ ပါဝင်ရမည် စသည့်အကြောင်းအရာ ၊ သင်ခန်းစာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာမ […]