ဆရာ Khuensai မှ ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဥ်ဆိုင်ရာ ဗဟုတုတနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လာရောက်မျှဝေခြင်

၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) သို့ ဆရာ Khuensai မှ ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဥ်ဆိုင်ရာ ဗဟုတုတနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လာရောက်မျှဝေခြင်း။ ——————————————— လက်ရှိပြည်တွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ဖြစ်စဉ်၊ NCA လုပ်ငန်းစဉ် ကဏ္ဍအရပ်ရပ်၊ NCA ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်း၊ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် အပါအဝင် အခြားသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ဗတုတုတဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဆရာ Khuensai မှ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၂၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်တွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး […]