လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

၂၅ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ “ ကူညီပါ အျပစ္မေပး ပါနဲ႔” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ Pa-O Youth Organization (PYO), Transnational Justice (TNI), Drug Policy & Advocacy Group (DPAG – Myanmar) တို႔ပူးေပါင္းျပီး လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊  ဇိန္ဂ်ိဳးဇက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ဓမၼာ႐ံု ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲတြင္ CSOs […]

သုေတသနဆိုင္ရာစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ သုေတသနဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ (၁) လ သင္တန္းကို မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ ေနာက္ဆံုးပတ္ထား၍ ေလ်ာက္လႊာမ်ားကိုေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းလြတ္ႏိုင္ပါသည္ Download Form (ေလ်ာက္လႊာေဖါင္ေဒါင္းလြတ္ရန္)