တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းအား တစ္ႏွစ္ျပန္လည္စမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ၂၂ ႏွစ္ၾကာ ထပ္မံ၍ လည္ပတ္မည္ဆိုပါက ေဒသခံမ်ား၏ ေရရွည္က်န္းမာ ေရးျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာဖြယ္သာရွိၿပီး ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက လက္မခံေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တီက်စ္စီမံကိန္း ဆက္လက္လည္ပတ္ပါက ပိုမိုးဆိုးရြားမည့္အေျခအေနကို ေလ့လာႏုိင္ရန္...
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းအား တစ္ႏွစ္ျပန္လည္စမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ၂၂ ႏွစ္ၾကာ ထပ္မံ၍ လည္ပတ္မည္ဆိုပါက ေဒသခံမ်ား၏ ေရရွည္က်န္းမာ ေရးျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာဖြယ္သာရွိၿပီး...
ေမလ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေဒသတြင္ရွိသည့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုမွာ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္...
---------------------------------------------------------------------------------------- သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရုံ တစ္ႏွစ္တာ စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈ အျပီး စီမံကိန္း ဆက္လက္ လည္ပတ္သြားမည္ကို တီက်စ္ေဒသရွိလူထုမ်ား အလြန္စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေနသည္။  တီက်စ္ စီမံကိန္း ဆက္လက္လည္ပတ္ပါက...
Friday, March 23, 2018 စို္င္းရာဇာ၊ ကေမၻာဇတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ ႔နယ္၊ ဘန္းယဥ္တိုက္နယ္၊ တိကလိုင္ ေက်းရြာတြင္ မတ္လ ၂၀...
Tuesday, April 24, 2018 မင္းေဇာ္မင္း၊ ကေမၻာဇတုိင္း . ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ...
RFA သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖၚျပသည္။ ၂၀၀၅ ခုကတည္းကစၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္လည္ပတ္တဲ့ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရုံကို အႀကီးစားျပင္ဆင္ဖို႔ ပိတ္ထားၿပီး မႏွစ္က ဧျပီမွာ တႏွစ္ျပန္လည္စမ္းသပ္လည္ပတ္ပါတယ္။ မီးခိုးအထြက္နည္းသြားတာကလြဲလို႔ တႏွစ္အတြင္း...
   Myanmar President Office ————————————————————————————— (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔) ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးႏွင့္တစ္ကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တက္ေရာက္လာၾကေသာ...
ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (P.Y.O)မွ ဖြင့္လွစ္မည့္ အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းအတြက္ ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အၾကံအဥာဏ္မ်ားရယူျခင္း အခမ္းအနား ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္။     မတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
 ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/22/154669.html By မိုးမိုး 22 March 2018 Want create site? Find Free WordPress Themes...